Thermohus

Om Thermohus

Thermohus är en innovativ byggteknologi för snabbt och enkelt byggande av isolerade fundament och väggar på minimal tid och till minimala kostnader.

Thermohus byggsystemet underlättar och snabbar upp byggandet i och med att de skumplastskivor (EPS) som systemet använder sig av, har som främsta uppgift att fungera som betongform. De monteras inte ner efter att betongen härdat, utan kommer att fungera som värmeisolering. Byggsystemet består av bara fyra grundkomponenter som är enkla att montera samman.

Fördelar

Snabbt - med Thermohus byggsystem kan man bygga värmeisolerade väggar i upp till fem gånger snabbare än på traditionellt sätt. Detta uppnås i och med den s.k. två-i-ett-principen – EPS-panelerna som används för betonggjutning, kommer senare att fungera som värmeisolering. Man har sparat kostnaderna för extra montering av isolering

Energieffektivt - Thermohus vägg är mycket energisnål och håller värmen bättre än traditionella väggar av byggblock eller virke.

Miljöbesparande - energiförbrukningen i samband med uppvärmning och kylning i Thermokus byggnader är mycket liten. Under byggandeprocessen produceras det bara en liten mängd byggrester. Kostnaderna för materialhantering och transport är låga, eftersom man inte behöver några lyftanordningar eller tunga fordon

Hälsosamt - Thermohus väggarna är lufttäta, vilket hindrar luftutdragning och luftinblåsning och förminskar betydligt risken för föroreningarna som bärs med luften (damm, allergener). Byggkomponenterna i Thermohus systemet är till 100 % tillverkade av material som inte innehåller skadliga föreningar. EPS är ett av de få kemiskt tillverkade materialen som är godkända som förpackningsmaterial för livsmedel (kaffemuggar, fisklådor, förpackningar för varm färdigmat osv). EPS är ett miljövänligt material som inte innehåller glasfibrer, formaldehyder, HCFC eller klorfluorkolföreningar, freon, asbest eller avdunstbara ostabila organiska föreningar. Gaserna som bildas vid förbränning av EPS-material liknar den typen av gaser som bildas vid förbränning av virke

Ljudsäkert - Thermohus väggarna är mer ljudsäkra än de traditionella väggarna av vilka som helst andra material. I Thermohus byggnaderna sprids inte slagljuden (t.ex. ljudet av att dörrarna stängs) eller trafikljudet från gatan

Beständigt - Thermohus väggar spricker inte, ruttnar inte, förmultnar inte, rostar inte. Det finns ingen risk för skador orsakade av gnagare, insekter, svampangrepp, mögel eller parasiter. Byggnadens livslängd är på över 100 år utan att någon del i konstruktionen behöver bytas ut. Byggnaderna av monolitbetong är underhållssäkra och risken för att de skulle sjunka är mycket liten. Ett betonghus har lägre underhålls-, renoverings- och driftskostnader

Kvalitet - Thermohus produkter är tillverkade av de bästa tänkbara råvarorna och med bäst teknisk utrustning. Produkterna är CE-märkta och har det europeiska tekniska godkännandet ETA-07/0018

Innovativt - Thermohus byggsystem möjliggör att utföra betongarbeten på ett annat sätt än det hittills har gjorts

Mångsidigt, flexibelt, designvänligt - Thermohus systemet kan användas i byggandet av väldigt olika konstruktioner som t.ex. bågar, valv, cirkelväggar, poster m.m.

Lätta och bearbetningsbara material - paneler av EPS och låsbryggor av HDPE är enkla att skära med handverktyg (handsåg, kniv, kvistsax). Materialen är lätta, leveransen och monteringen kräver inga lyftanordningar.