Plastfönster

OM PLAST FÖNSTER

Vi tackar så mycket för visat intresse för vår offert på avante fönster. Vi är medvetna om att kriterier som ska ligga till grund för ditt val av fönster blir de faktorer som utmärker ett bra fönster: hög kvalitet och hållfasthet, unika estetiska fördelar, värmeisolering på hög nivå och bekvämlighet. Därför vill vi erbjuda lösningar som uppfyller dina individuella behov och önskemål.

Brandsäket PVC-fönster har mindre brandrisk än ett träfönster.

Det är slutsatsen från ett fullskaleprov vid LTH (TVBB-3037). Antändningstemperaturen för PVC-fönster är 390ºC och för furu 240ºC. Dessutom självslocknar PVC-fönstret så fort värmekällan avlägsnas.
Omkring en tredjedel av husets värme går förlorad genom dåligt isolerande fönster. Detta motsvarar ca 15 TWh i energi som läcker ut genom fönstren helt i onödan. Eftersom energin är osynlig, köper de flesta sina fönster genom att studera priser och utseende. Följden är att stora mängder energi går igenom fönstren och ökar uppvärmningskostnaderna och bidrar till miljöförstöringen.

Våra profiler tillverkas i flerkammarsystem vilket ger optimal värmeisolering mot klimatet i Norden. Kammarprofilerna innehåller stillastående luft för maximal isolering samt är stålförstarkta och utgör därför en stabil och hållbar konstruktion.

PLASTFÖNSTER

HANDTAG

Våra handtag produceras av en av världens främsta tillverkare av handtag: Hoppe


LUFTSPALTVENTILEN

Detta är den mest populära av alla kontrollerade luftintag till våra fönster. Estetisk design och tillförlitlighet har gjort modell EMM den mest populära luftspaltventilen på AERECO.


FÄRG

Det finns drygt 2000 färjer att välja mellan.


GARANTIER

Mätning och priskalkyl är helt gratis.